logo BETA

Slovenščina
Za igranje morate biti stari vsaj 18 let. Igra lahko vsebuje žaljive in občutljive vsebine, npr. rasizem, seksizem, homofobijo, pornografijo, smrt, bolezen in podobno. Jezikovni primeri, ki so vključeni v igro, na noben način ne odražajo mnenj in stališč raziskovalcev ter raziskovalk, vključenih v projekt, ali njihovih inštitucij.

 

Dobrodošli v igri CrowLL!

Pri razvoju gradiv za učenje jezika so realna, avtentična besedila dragocen vir, saj prinašajo jezik, kakršen se uporablja v resničnem življenju. Nekatera besedila vsebujejo tudi občutljive vsebine, žaljiv jezik ali jezikovne napake. To je brez dvoma avtentično, za didaktiko pa predstavlja izziv, saj morajo biti jezikovni viri primerni za različne skupine učencev (glede na starost, kulturno okolje, raven) in didaktične potrebe (glede na temo, cilje). Zato je dobro, da so učitelji in razvijalci učnih gradiv na potencialne težave vnaprej opozorjeni in da jih lahko po želji vključijo ali izključijo iz nabora zgledov.

Člani ekipe Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani vas prijazno prosimo za pomoč pri iskanju problematičnih primerov iz realne rabe. Rezultati bodo uporabni za pripravo pedagoških jezikovnih virov in učnega gradiva za slovenščino. Igrajte igro in nam sporočite, kaj se vam zdi problematično!

Vaši odgovori bodo anonimizirani. Ne bo jih mogoče povezati z vami in ne bo mogoče ugotoviti, ali ste sodelovali v igri ali ne. Podatki bodo varno hranjeni na Univerzi v Coimbri in bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 

Projekt je nastal v mednarodnem sodelovanju raziskovalk in raziskovalcev Centra za splošno in uporabno jezikoslovne (CELGA-ILTEC) Univerze v Coimbi, Portugalska; Inštituta za Nizozemski jezik (INT) v Leidnu, Nizozemska; Centra za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) Univerze v Ljubljani, Slovenija; izraelskega Ruppin Academy Centra in estonskega Inštituta za estonski jezik (EKI). Delo izhaja iz evropske mreže COST Action enetCollect (CA16105).

Z registracijo potrjujem, da sem se seznanil/-a z informacijami, se strinjam s politiko uporabljanja s podatki, želim sodelovati ter sem star/-a vsaj 18 let.

 

Prijava Vpiši se z e-naslovom Vpiši se prek Googla Nadaljuj kot gost