logo BETA

Eesti keel
Mängu mängimiseks pead olema 18-aastane või vanem. See sisaldab teemasid, mis võivad olla tundlikud või kedagi solvata, näiteks rassism, seksism, homofoobia, pornograafia, surm, haigused jmt. Mängu sisu ei kajasta projektiga seotud teadlaste ega nende institutsioonide arvamusi ja tõekspidamisi.

 

Tere tulemast CrowLLi lehele - see on rahvahanget kasutav keelemäng!

Keeleõppematerjalide loomisel on autentsed tekstid väärtuslikud allikad, kuna need illustreerivad, kuidas keelt päriselt kasutatakse. Autentsed tekstid võivad aga sisaldada tundlikke või solvavaid sõnu, isegi keelevigu. Kuigi selline keel on kahtlemata autentne, on õpetajate ja didaktiliste materjalide loojate soov autentseid tekste õppevahendina kasutades nende sisu siiski mõnevõrra kontrollida, et olla kindel selles, et neid sihtgrupi (õpilase vanus, kultuuritaust, keeleoskustase) ja õppetunni vajadusi (teema) silmas pidades õppetöös üldse kasutada sobib. On hea, kui keeleõpetajad ja didaktiliste materjalide loojad on juba ette teadlikud tekksitdes esinevatest võimalikest probleemidest, mis aitab neil otsustada, kas nad seda materjali oma töös kasutada soovivad.

Seega soovime me Eesti Keele Insituudis teie abi autentsetest tekstidest leitud probleemsete lausete tuvastamisel, hõlbustamaks eesti keele õpetajatel ja õppematerjalide koostajatel autentsete tekstide kasutamist. Tule meile mängu mängides appi!

Mängu mängimiseks on kaks võimalust. Võite seda teha mängutsüklina, alustades ühest tasemest ning jätkates järgmisega, või mängida ühel tasemel korraga. Alustada saab mis tahes tasemest. 

Selles rahvahankeprojektis teevad koostööd keeleteadlased Coimbra Ülikooli üldkeeleteaduse ja rakenduslingvistika keskusest (CELGA-ILTEC) Portugalis, Hollandi Keele Instituudist (INT) Hollandis, Ljubljana Ülikooli Keeleressursside ja Keeletehnoloogia Keskusest (CJVT) Sloveenias, Ruppini Akadeemia Keskusest Iisraelis ja Eesti Keele Instituudist (EKI) Eestis. Projekt sai alguse COST-i meetmest enetCollect (CA16105).

Teie vastused on anonüümsed. Keegi ei suuda tuvastada teid või teie vastuseid, ja keegi ei saa teada, kas olete seda mängu mänginud või mitte. Teie vastuseid hoitakse turvaliselt Coimbra Ülikooli serveris ning neid kasutatakse ainult teadusuuringute eesmärgil.

Registreerudes kinnitate, et olete ülaltoodud teabega tutvunud, et te nõustute andmetöötluspoliitikaga, et te nõustute vabatahtlikult osalema ja et te olete 18-aastane või vanem.

 

Logi sisse Logi sisse e-postiga Logi sisse Google'i konto kaudu Logi sisse külalisena